Homepage

Contact

Site Map

 

לילך תרגומים
 
כי תרגום זה יותר ממילים
 
Lilach Translations
For us, translation is more than just words

 

 

לאחר התמחות רבת שנים בתרגום מאמרים אקדמיים, יצא לאור ספר העיון  הנפש הלא מוסרית מאת הרב נילטון בונדר, 2018, הוצאת "צבעונים", שתורגם ע"י עטרה מוסקוביץ' ושעוסק ביהדות מזווית ראייה חדשנית ומרתקת.

בימים אלה, נמצא בדפוס ספר עיון נוסף שתורגם לאחרונה ע"י עטרה מוסקוביץ'. מדובר בספר המשלב מדע פופולרי, ניו אייג' ועזרה עצמית - והפרטים יפורסמו עם צאתו לאור.

כמו כן, תרגמנו במשך השנים חוברות הדרכה ואימון בתחום הניו אייג'

        

 Lilach Translations - Atara Moscovich   "לילך תרגומים"- עטרה מוסקוביץ'      

                   חברה באגודת הסופרים העבריים בישראל              Member of the Hebrew Writers Association in Israel

                          חברה באיגוד אנשי הספר                                            Member of the Israeli Book Union

 

ויצמן 53/11 יהוד 56242 | טלפון: 054-6546262 | lilach.targum@gmail.com